Keskiviikkona 9.9. Alko avaa vasta klo 9.09

Tavoitteena raitis raskaus

FASD eli fetal alcohol spectrum disorders tarkoittaa sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. Kansainvälinen FASD-päivä 9.9. muistuttaa täysraittiuden tärkeydestä yhdeksän kuukauden raskauden aikana. Osallistumme päivään avaamalla myymälämme kyseisenä päivänä klo 9.09.

http://www.alko.fi/vastuullisuus/alkoholi-ja-terveys/haitat-muille/fasd/